top of page
  • Writer's pictureGrgur Kovačić

Tjelesni fitnes - najbolji pokazatelj tjelesnog zdravlja!Tjelesni fitnes najbolji je pokazatelj tjelesnog zdravlja čovjeka. Tjelesni fitnes uključuje morfološku, metaboličku, mišićnu, motoričku te kardiorespiratornu komponentu. Koliko je bitna razina fitnesa svjedoči podatak koji ukazuje na to da visoka razina aerobnog fitnesa smanjuje rizik za preranu smrtnost od srčano-žilnih bolesti. Razinu tjelesnog fitnesa moguće je procijeniti posebnom baterijom testova utemeljenim na znanstvenim spoznajama uz dostupnu bazu podataka. Temeljem rezultata testiranja fitnesa moguće je procijeniti rizik za razvoj budućih kardiometaboličkih bolesti.


Početkom prošlog tjedna u Zagrebu se održao stručni skup za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture gdje je predstavljen europski projekt pod nazivom FitBack. FitBack projekt omogućit će predviđanje budućih trendova u zdravlju populacije djece povezujući zdravstveni rizik sa statusom tjelesne spremnosti kod djece. Mreža FitBack razvijena je u suradnji s 10 europskih partnera koji već duži niz godina procjenjuju tjelesni fitnes kod djece i adolescenata, a kao dio istraživačkog tima s Kineziološkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u projektu je aktivno uključen i naš dr.sc. Josip Karuc.

‘’U okviru Državnog stručnog skupa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja/nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture prezentirani su rezultati projekta FitBack financiranog u sklopu programa Erasmus+. Na spomenutom skupu održanom 21.veljače na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu sudionici su upoznati s jedinstvenom europskom platformom za praćenje tjelesnog fitnesa učenika (www.fitbackeurope.eu). Ta interaktivna platforma nudi dva vrlo praktična alata usmjerena na dvije različite ciljne skupine, a to su jedinstveno Izvješće FitBack o fitnesu djece namijenjeno mladima i njihovim učiteljima, roditeljima, trenerima i liječnicima te praktičan vodič za izgradnju i provedbu nacionalnog sustava za praćenje fitnesa djece i adolescenata namijenjen kreatorima javnih politika.

Tim istraživača s Kineziološkog fakulteta okupljen u projektu FitBack iskoristio je ovu prigodu za pokretanje diskusije o prilikama i izazovima uspostave nacionalnog sustava praćenja tjelesnog fitnesa u Republici Hrvatskoj. Iako se u hrvatskim školama fitnes redovito mjeri, ne postoje alati koji bi omogućili sustavno praćenje fitnesa učenika ni centralni sustav sakupljanja i obrade podataka koji bi omogućio kreiranje javnih politika vođenih podacima. U tom su smislu predstavljeni su primjeri dobre prakse europskih zemalja koje imaju uspostavljen sustav praćenja fitnesa djece, prokomentirane očekivane poteškoće i moguća rješenja, definirani dionici i njihova potencijalna zaduženja i odgovornosti te predložen algoritam za uspostavu nacionalnog sustava praćenja tjelesnog fitnesa u RH.’’ (https://www.kif.hr/?@=67sn#news_8980)


FitBack projekt omogućit će predviđanje budućih trendova u zdravlju populacije djece povezujući zdravstveni rizik sa statusom tjelesne spremnosti kod djece. Mreža FitBack razvijena je u suradnji s 10 europskih partnera koji već duži niz godina procjenjuju tjelesni fitnes kod djece i adolescenata. (www.fitbackeurope.eu)
97 views0 comments

Comments


bottom of page