top of page
  • Writer's pictureGrgur Kovačić

AKTIVNA BRIGA ZA ZDRAVLJE

"Aktivnom brigom za zdravlje treba svim prirodnim životnim podražajima i svim vlastitim snagama mobilizirati organizam i treningom ga ojačati.

Aktivna briga za zdravlje je nužna dopuna tehničke medicine i opće higijene.

Time ne nijećemo nesumnjive uspjehe u području dijagnostičkih i operativnih mogućnosti, liječenje lijekovima, iskorjenjivanje zaraznih bolesti i drugo.

Isto tako nije u suprotnosti s pravim napretkom tehnike i potvrđuje pozitivni razvoj civilizacije. Zadaća aktivne brige za zdravlje je da pomaže svakom čovjeku pomaknuti se iz neaktivnosti koja ga obogaljuje i u njemu probudi osjećaj odgovornosti za svoje zdravlje, te da mu prenese i potrebno znanje i pokaže mogućnosti i putove koji će mu pomoći probuditi njegove snage, uvježbati ih i ojačati. Aktivna briga za zdravlje, dakle, nije put da se čovjek vrati u romantičnu vezu s prirodom, nego da na osnovi svoje odgovornosti prema sebi i društvu svoj život provodi u okolici u kojoj živi i usklađuje ga s njom." Dr med. Josef Kaiser


64 views0 comments

Kommentare


bottom of page