top of page
  • Writer's pictureGrgur Kovačić

Tendinopatija ahilove tetive i povezanost s mišićem plantarisomKronična bol u ahilovoj tetivi je čest problem s kojim se susreću osobe koje intenzivno trče i skaču, ali i srećemo ju i kod osoba koje se ne bave intenzivnim sportskim aktivnostima, posebno kod starijih osoba. Jedna je od najčešćih tendinopatija u općoj populaciji.

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f1262.long

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4711046/


Uzrok nastanka i patofiziologija još uvijek nisu potpuno znanstveno razjašnjeni, pa su stoga i intervencije različitog učinka.


Kineziterapija i progresivno opterećenje tetive je jedan od najčešće korištenih modaliteta rehabilitacije, ali čak oko 45% osoba ne reagira dobro na takvu vrstu rehabilitacije. Postavljanje povišenja na petu u obući daje značajno bolje rezultate od kineziterapije kada je u pitanju smanjenje boli.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16828343/

https://bjsm.bmj.com/content/55/9/486.long


Neki autori spominju kako je prisustvo tetive plantarisa u nekim slučajevima otežavajući faktor za rehabilitaciju putem progresivnog opterećenja. https://bjsm.bmj.com/content/45/13/1023.long

https://bjsm.bmj.com/content/49/23/1532.long

https://www.hh.um.es/Abstracts/Vol_28/28_5/28_5_623.htm


Tetiva plantarisa je nastavak mišića plantarisa koji se nalazi ispod i medijalno od lateralne glave gastrocnemiusa (prva slika). Tetiva započinje u proksimalnom dijelu lista i prolazi medijalno između soleusa i gastrocnemiusa, zatim se spaja u ahilovu tetivu na njenom središnjem dijelu i s ahilovom tetivom završava na petnoj kosti. Ponekad se spaja u ahilovu tetivu, ali može se spojiti i na petnu kost. Tetiva plantarisa nije prisutna u oko 10% populacije.


Postoje klinička istraživanja koja ukazuju na moguću povezanost prisutnosti tetive plantarisa i dugoročnih tendinopatija ahilove tetive.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6000875/


Uloga i mehanizam tetive plantarisa u njenoj ulozi kod ahilove tendinopatije ostaje nerazjašnjen, ali postoje određene pretpostavke i zapažanja.

Kod asimptomatske populacije ahilova i plantaris tetiva su smještene u istoj paratetivi i slobodno kližu.

Abnormalno široke tetive plantarisa ili njeno zadebljanje, u kombinaciji s bliskim položajem pored medijalnog dijela ahilove tetive dovodi do povećanja kompresivnih strižnih sila, što može uzrokovati upalu paratetive i lokaliziranu tendinopatiju.

https://bjsm.bmj.com/content/46/3/163.long

https://bjsm.bmj.com/content/49/23/1532.long


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136709/


KLINIČKA SLIKA tendinopatije uzrokovane plantarisom je opisana kao ahilova tendinipatija koja se provocira prilikom opterećenja i lokalizirana je na medijalnom središnjem dijelu ahilove tetive.


OPTEREĆENJE u dorzifleksiji se smatra kao mehanizam koji povećava kompresivne sile između plantarisa i ahilove tetive, međutim novija istraživanja na kadaverima upućuju na to da je najveća kompresija prilikom plantarne fleksije, a najmanja u neutralnom položaju stopala, što dovodi u pitanje ovu pretpostavku.Kompletan pregled najčešćih patoloških i bolnih stanja donjih ekstremiteta usavršite na našoj post-fizio edukaciji

DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA DONJIH EKSTREMITETA


Sve na jednom mjestu;

- pregled najnovije znanstvene literature

- koje specijalne testove odabrati i kako ih interpretirati

- kada je potrebna slikovna dijagnostika i što nam ona govori

- patofiziologija i etiologija nastanka najčešćih problema

- klinička slika i kliničko rezoniranje


www.propriocentar.com/diferencijalna-dijagnostika


117 views0 comments

Comments


bottom of page